bg img

Pierwsze kroki

Gdy następuje śmierć Bliskiej Osoby, naturalnym jest doświadczenie niepewności odnośnie dalszych działań, które należy podjąć. W celu pomocy Państwu poniżej przedstawiamy wskazówki postępowania – zależne od różnych okoliczności śmierci.

Ale również służymy pomocą pod całodobowym numerem telefonu: +48 33 853 25 47

ikona smierc dom

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W DOMU:

1. LEKARZ RODZINNY
Należy powiadomić Lekarza Rodzinnego. Zgon i jego przyczynę stwierdza lekarz leczący pacjenta w ciągu ostatnich 30 dni (może to być lekarz rodzinny, ale również każdy inny lekarz udzielający pacjentowi świadczeń w tym okresie).

2. URZĄD STANU CYWILNEGO
Kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

3. ZAKŁAD POGRZEBOWY
Mając akt zgonu można udać się do zakładu pogrzebowego celem ustalenia wszelkich formalności związanych z pogrzebem, gdzie nasz personel przeprowadzi całą organizację pochówku.

ikona smierc szpital

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W SZPITALU LUB HOSPICJUM:

Należy pójść na oddział, gdzie nastąpił zgon, by otrzymać kartę zgonu.

Kartę zgonu, dowód osobisty oraz zgodę od prokuratora należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym, na przykład na skutek wypadku, samobójstwa albo kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża policja oraz prokurator.

Zwłoki zostają przewiezione z miejsca zdarzenia do prosektorium, które wyznacza prokuratura. Po wykonanej sekcji zwłok bądź w sytuacji odstąpienia od sekcji przez prokuratora tylko Rodzina ma prawo wyboru zakładu pogrzebowego, który wykona usługę.

Z kartą z prokuratury należy pójść do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu.

Kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Warto w USC od razu złożyć wniosek o wydanie AKTÓW (małżeństwa, urodzenia) osoby która będzie składała wniosek o zasiłek pogrzebowy w celu udokumentowania pokrewieństwa z osobą zmarłą:

·         Dla Wdowy/Wdowca – akt małżeństwa

·         Dla Córki – akt urodzenia i akt małżeństwa jeśli jest inne nazwisko

·         Dla Syna – akt urodzenia

·         Dla Wnuków – swój akt urodzenia oraz wszystkie akty które udokumentują pokrewieństwo w linii prostej

·         Dla Rodzeństwa – akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeśli jest inne nazwisko

DO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO należy zabrać:

·         AKT ZGONU

·         LEGITYMACJĘ EMERYTALNĄ osoby zmarłej lub ostatni odcinek emerytalny i numer PESEL

·         DOWÓD OSOBISTY (osoba która będzie udzielała pełnomocnictwa do ZUS)

·         UBRANIE dla osoby zmarłej (odzież, buty, bielizna, i inne wg uznania)

·         ZDJĘCIE jeśli ma być umieszczone na klepsydrach

DO PARAFII w której odbędzie się pogrzeb należy zabrać:

·         KARTĘ ZGONU – część przeznaczoną do administracji cmentarza

·         ewentualnie ZGODĘ Z PARAFII do której należy osoba zmarła, jeśli ceremonia ma odbyć się w innej parafii