Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W DOMU:

1. POGOTOWIE RATUNKOWE LUB LEKARZ RODZINNY
Należy powiadomić pogotowie ratunkowe lub lekarza rodzinnego. Lekarz stwierdza zgon oraz wystawia kartę informacyjną.

2. ZAKŁAD POGRZEBOWY
Należy zawiadomić zakład pogrzebowy w celu zabrania ciala do chłodni w której jest przechowywane do dnia pogrzebu.

3. PRZYCHODNIA REJONOWA
Z kartą informacyjną o zgonie i dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do przychodni rejonowej.

Lekarz rodzinny wystawi wtedy kartę zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego.

4. URZĄD STANU CYWILNEGO
Kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

5. ZAKŁAD POGRZEBOWY
Mając akt zgonu można udać się do zakładu pogrzebowego celem ustalenia wszelkich formalności związanych z pogrzebem, gdzie nasz personel przeprowadzi całą organizację pochówku.

W PRZYPADKU GDY ZGON NASTĄPI W SZPITALU LUB HOSPICJUM:

Należy pójść na oddział, gdzie nastąpił zgon, by otrzymać kartę zgonu.

Kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.

Jeżeli zgon nastąpił w miejscu publicznym, na przykład na skutek wypadku, samobójstwa albo kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, wówczas na miejsce zdarzenia przyjeżdża policja oraz prokurator.

Zwłoki zostają przewiezione z miejsca zdarzenia do prosektorium, które wyznacza prokuratura. Po wykonanej sekcji w zwłok bądź

w sytuacji odstąpienia od sekcji przez prokuratora tylko Rodzina ma prawo wyboru zakładu pogrzebowego, który wykona usługę.

Z kartą z prokuratury należy pójść do przychodni rejonowej w celu otrzymania karty zgonu.

Kartę zgonu i dowód osobisty zmarłego należy zanieść do Urzędu Stanu Cywilnego w mieście, w którym nastąpił zgon, aby odebrać akt zgonu.


Warto w USC od razu złożyć wniosek o wydanie AKTÓW (małżeństwa, urodzenia) osoby która będzie składała wniosek o zasiłek pogrzebowy w celu udokumentowania pokrewieństwa z osobą zmarłą:

·         Dla Wdowy/Wdowca – akt małżeństwa

·         Dla Córki – akt urodzenia i akt małżeństwa jeśli jest inne nazwisko

·         Dla Syna – akt urodzenia

·         Dla Wnuków – swój akt urodzenia oraz wszystkie akty które udokumentują pokrewieństwo w linii prostej

·         Dla Rodzeństwa – akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeśli jest inne nazwisko

DO ZAKŁADU POGRZEBOWEGO należy zabrać:

·         AKT ZGONU

·         LEGITYMACJĘ EMERYTALNĄ osoby zmarłej lub ostatni odcinek emerytalny i numer PESEL

·         DOWÓD OSOBISTY (osoba która będzie udzielała pełnomocnictwa do ZUS)

·         UBRANIE dla osoby zmarłej (odzież, buty, bielizna, i inne wg uznania)

·         ZDJĘCIE jeśli ma być umieszczone na klepsydrach

DO PARAFII w której odbędzie się pogrzeb należy zabrać:

·         KARTĘ ZGONU – część przeznaczoną do administracji cmentarza

·         ewentualnie ZGODĘ Z PARAFII do której należy osoba zmarła, jeśli ceremonia ma odbyć się w innej parafii

Zakład Pogrzebowy Lapczyk - zdjęcie firmy

Od ponad 30 lat pomagamy Państwu w tych trudnych chwilach

Linia telefoniczna dostępna jest całodobowo.

Biuro przy ul. Menniczej 7 w Skoczowie czynne od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 16:00

W dni świąteczne pozostajemy do dyspozycji telefonicznie.
Zakład Pogrzebowy Lapczyk to firma rodzinna, świadcząca kompleksowe usługi pogrzebowe (trumny, wieńce i wiązanki, kosmetyka pośmiertna, balsamacja).